Welcome to MCList!

Server mc.oversizenetwork.com

Tracking this server since Sep 16, 2018 2:38 PM, pinged this server 174 times.
4 hours ago (Aug 9, 2022 9:34 PM)
mc.oversizenetwork.com:255653/1000
----[--- OverSizeNetwork ---]---- [1.7-1.19]
Factions - Cannons - PvP - UHC
 • Ping
 • Address: mc.oversizenetwork.com 149.202.64.19:25565
 • Version: OverSizeCord 1.7.x-1.19.x 47
 • Login
 • Disconnect reason: [OverSize] » Du har blivit kickad av vårt AntiBot-System Din IP-address har upptäckts som en VPN/Proxy. Ifall detta är ett fel så vänligen kontakta oss via mail: [email protected] eller discord: http://oversizenetwork.com/discord Vänligen ange ID: 5HOnWG när du kontaktar oss.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
» OverSizeNetwork «
--------------------------------

» Version: 1.7 - 1.19

» Hemsida: www.oversizenetwork.com
» Shop: shop.oversizenetwork.com
» Discord: oversizenetwork.com/discord

--------------------------------
4 days ago (Aug 6, 2022 1:16 AM)
mc.oversizenetwork.com:255655/1000
----[--- OverSizeNetwork ---]---- [1.7-1.19]
Factions - Cannons - PvP - UHC
 • Ping
 • Address: mc.oversizenetwork.com 149.202.64.19:25565
 • Version: OverSizeCord 1.7.x-1.19.x 47
 • Login
 • Disconnect reason: [OverSize] » Du har blivit kickad av vårt AntiBot-System Din IP-address har upptäckts som en VPN/Proxy. Ifall detta är ett fel så vänligen kontakta oss via mail: [email protected] eller discord: http://oversizenetwork.com/discord Vänligen ange ID: 9rxTqn när du kontaktar oss.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
» OverSizeNetwork «
--------------------------------

» Version: 1.7 - 1.19

» Hemsida: www.oversizenetwork.com
» Shop: shop.oversizenetwork.com
» Discord: oversizenetwork.com/discord

--------------------------------
8 days ago (Aug 2, 2022 6:49 AM)
mc.oversizenetwork.com:255657/1000
----[--- OverSizeNetwork ---]---- [1.7-1.19]
Factions - Cannons - PvP - UHC
 • Ping
 • Address: mc.oversizenetwork.com 149.202.64.19:25565
 • Version: OverSizeCord 1.7.x-1.19.x 47
 • Login
 • Disconnect reason: [OverSize] » Du har blivit kickad av vårt AntiBot-System Din IP-address har upptäckts som en VPN/Proxy. Ifall detta är ett fel så vänligen kontakta oss via mail: [email protected] eller discord: http://oversizenetwork.com/discord Vänligen ange ID: ok5pUZ när du kontaktar oss.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
» OverSizeNetwork «
--------------------------------

» Version: 1.7 - 1.19

» Hemsida: www.oversizenetwork.com
» Shop: shop.oversizenetwork.com
» Discord: oversizenetwork.com/discord

--------------------------------
12 days ago (Jul 29, 2022 12:44 PM)
mc.oversizenetwork.com:255650/1000
----[--- OverSizeNetwork ---]---- [1.7-1.19]
Factions - Cannons - PvP - UHC
 • Ping
 • Address: mc.oversizenetwork.com 149.202.64.19:25565
 • Version: OverSizeCord 1.7.x-1.19.x 47
 • Login
 • Disconnect reason: [OverSize] » Du har blivit kickad av vårt AntiBot-System Din IP-address har upptäckts som en VPN/Proxy. Ifall detta är ett fel så vänligen kontakta oss via mail: [email protected] eller discord: http://oversizenetwork.com/discord Vänligen ange ID: 06Vlvm när du kontaktar oss.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
» OverSizeNetwork «
--------------------------------

» Version: 1.7 - 1.19

» Hemsida: www.oversizenetwork.com
» Shop: shop.oversizenetwork.com
» Discord: oversizenetwork.com/discord

--------------------------------
15 days ago (Jul 25, 2022 3:44 PM)
mc.oversizenetwork.com:255650/1000
----[--- OverSizeNetwork ---]---- [1.7-1.19]
Factions - Cannons - PvP - UHC
 • Ping
 • Address: mc.oversizenetwork.com 149.202.64.19:25565
 • Version: OverSizeCord 1.7.x-1.19.x 47
 • Login
 • Disconnect reason: [OverSize] » Du har blivit kickad av vårt AntiBot-System Din IP-address har upptäckts som en VPN/Proxy. Ifall detta är ett fel så vänligen kontakta oss via mail: [email protected] eller discord: http://oversizenetwork.com/discord Vänligen ange ID: ZT9xx6 när du kontaktar oss.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
» OverSizeNetwork «
--------------------------------

» Version: 1.7 - 1.19

» Hemsida: www.oversizenetwork.com
» Shop: shop.oversizenetwork.com
» Discord: oversizenetwork.com/discord

--------------------------------